DuurzaamheidDuurzaam ondernemen (MVO)

Duurzaam ondernemen betekent voor ons de juiste balans vinden tussen het bedrijfsbelang en ecologische en sociale belangen. Veel werkzaamheden in de grond-, weg- en waterbouw tasten het ecosysteem aan. Voor ons reden temeer respectvol met de natuur om te gaan en geleidelijk de milieubelasting en het grondstof- en energiegebruik te reduceren tot een niveau dat tenminste in balans is met de draagkracht van de aarde. Wij proberen dit te bereiken door te investeren en waar mogelijk te innoveren (zie beleidsverklaring KVDM Groep).

Zo maken wij de openbare ruimte op een verantwoorde manier nog mooier!

Onze maatregelen

Wij blijven ons richten op het beperken van ons energieverbruik. Dit monitoren en realiseren wij door de certificering op niveau 5 van de CO₂ prestatieladder. Een aantal belangrijke punten voor dit jaar:

  • het plaatsen van laadpalen op het bedrijventerrein; 
  • het aanbrengen van zonnepanelen op het dak van ons bedrijf;
  • medewerkers voorlichten over onderwerpen als Het Nieuwe Rijden, Het Nieuwe Draaien en hoe ze energie kunnen besparen op kantoor en in de werkplaats.

De voortgang en actieplannen zijn te lezen op deze pagina met documenten.

KVDM Groep investeert in elektrisch materieel: er wordt veel gewerkt met elektrische knikmopsen, elektrische trilstampers en aggregaten op zonne-energie. 

 

Andere bijdragen om de milieubelasting te verminderen zijn deelname aan de ISO14001 en FSC® certificeringen.

Door middel van de 14001 certificering is een milieubeleid passend bij ons bedrijf opgesteld en de uitvoering hiervan wordt gewaarborgd. Wij volgen innovatieve werkmethoden en passen deze toe wanneer dit haalbaar is. Onze medewerkers worden bewust gemaakt van de invloeden van onze activiteiten op de omgeving en op het milieu, zij worden voorgelicht over onderwerpen zoals het nemen van milieubeschermende maatregelen en het beperken van schade in geval van een incident. Er wordt bewust omgegaan met afvalstromen (VIHB certificaat), materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt en wij kopen duurzame diensten en produkten in bij door ons geselecteerde leveranciers .  

De FSC® hout certificering draagt bij aan een verantwoord bosbeheer. 

Social return

We besteden tijd en aandacht aan social return. We zetten ons in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Waar mogelijk helpen wij ze bij het opdoen van ervaring en begeleiden wij ze bij de terugkeer naar regulier werk.  

Sebo keurmerk

Op 22 november 2018 heeft KVDM Groep van de gemeente Zoetermeer het SEBO keurmerk (Sociaal Economisch Betrokken Ondernemen) ontvangen als waardering voor haar inzet op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Erkend leerbedrijf

KVDM Groep is door de SBB erkend als leerbedrijf. Als stagiaire of leerling kun je een vak in de grond-, weg- en waterbouw leren onder begeleiding van een leermeester. Zo dragen wij bij aan de toekomst van het vakmanschap.