Onderhoud en aanleg elementenverhardingen

Voor een aantal gemeentes in de randstad voeren wij groot en klein onderhoud uit aan elementenverhardingen. Het meeste straatwerk wordt machinaal gelegd. Met geavanceerde technieken is het mogelijk om in een snel tempo en op een arbeidsvriendelijke manier complete bestratingen te leggen. Deze werkmethode is bij uitstek geschikt voor de aanleg van wegen en pleinen. 

Ambachtelijk straten

Dit vereist vele jaren ervaring en nauwkeurigheid. Vooral in oude binnensteden is oud straatwerk terug te vinden. Bij ambachtelijk straten is een ruime keuze aan materieel beschikbaar, bijvoorbeeld betonklinkers, maar ook exclusieve natuursteensoorten. De combinatie van vakmanschap en het juiste materiaal levert een mooi authentiek straatbeeld op!

Riolering

U bent bij ons aan het juiste adres voor de aanleg van riolering. Of het nu gaat om grote gemeentelijke rioleringsstelsels (gescheiden of een traditioneel stelsel) of het vervangen van huisaansluitingen. Wij maken gebruik van de nieuwste technieken. Een goed aangelegd riool gaat langer mee, geeft minder storingen en is daarmee ook duurzaam. Rioleringswerkzaamheden zijn vaak ingrijpend voor de omgeving. Dit specialisme vraagt dan ook een goede afstemming en samenwerking met alle betrokken partijen.

Met onze eigen onderhoudsploeg kunnen we bij calamiteiten snel handelen.

Bouwrijp en woonrijp maken

KVDM Groep verzorgt ook de afwerking van openbare terreinen voor uiteindelijk gebruik. Dit betreft het aanbrengen van voorzieningen op of in het maaiveld zoals definitieve verhardingen, afwateringssystemen, straatverlichting, groenvoorzieningen of straatmeubilair. Voorafgaand aan het woonrijp maken vindt bouwrijp maken plaats. Deze werkzaamheden kunnen zijn: grondophoging, grondverbetering, het verleggen of aanleggen van kabels en leidingen, rioleringstelsels en vlak afwerken.