Privacybeleid

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website www.kvdmbv.nl van KVDM Bleiswijk. KVDM Bleiswijk respecteert de privacy van de bezoekers van onze website en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

In deze verklaring informeren wij u hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Welke gegevens worden verwerkt

Wij ontvangen cookies van de bezoekers. U krijgt hier een melding van als u voor de eerste keer de website bezoekt.

Daarnaast heeft u de keuze om zelf persoonsgegevens achter te laten via het contactformulier. Deze gegevens zijn uw naam en emailadres. Verplichte gegevens staan aangegeven met een *.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens gebruikt

Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het doel waarvoor u uw gegevens hebt achtergelaten bijvoorbeeld het in behandeling nemen van vragen of klachten. Bij ieder contactformulier staat waarvoor de gegevens gebruikt worden. Voor het doen van sollicitaties geldt een aparte privacyverklaring.

Beveiliging van data

Wij nemen passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang of andere onrechtmatige verwerking van gegevens van bezoekers van onze website tegen te gaan. De verbinding is beveiligd middels een geldig SSL-certificaat.

Bewaartermijn

Deze gegevens worden zolang bewaard als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van het contactverzoek.

Uw rechten

U wordt niet benaderd voor marketingactiviteiten. U kunt te allen tijd contact met ons opnemen voor inzage, wijziging, recht op verwijdering van de opgeslagen persoonsgegevens. Stuurt u hiervoor een email aan info@kvdmbv.nl. Wij sturen u een bevestiging wanneer aan uw verzoek is voldaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 2 oktober 2018.