Klantgericht

Wij hebben aandacht voor uw wensen en hanteren korte lijnen naar onze opdrachtgevers. Zo heeft u te meteen te maken met de verantwoordelijken binnen ons bedrijf en kunnen wij een efficiënte uitvoering en oplevering garanderen, eventueel inclusief beheer en onderhoud. Wij streven naar een maximale kwaliteit in onze diensten en communicatie. Na afronding van een project vragen wij om uw mening. Die terugkoppeling vinden wij belangrijk. Dat stelt ons in staat, daar waar nodig, extra aandacht te besteden aan het optimaliseren van ons werk.

Wilt u dat wij u volledig ontzorgen? Met plezier nemen wij het omgevingsmanagement van u over. De risico's uit de omgeving brengen wij vroegtijdig in kaart. De uitvoering van de projecten wordt afgestemd op de omgeving en op de belangen van de aanwezige stakeholders. Duidelijkheid, betrouwbaarheid, samenwerken en de juiste communicatie zijn onmisbaar. Op basis van onze kennis, ervaring en o.a. een goed doordacht BLVC plan weten wij binnen en buiten een stedelijke omgeving de overlast te minimaliseren en de bereikbaarheid te waarborgen. Zonder veel inspanning bent u als opdrachtgever op momenten waarop het u uitkomt, op de hoogte van de voortgang van een mooi project. 

Kwaliteit

We leveren een hoogwaardige kwaliteit door onze inzet, het juiste materieel en door samen te werken: met elkaar, met onze opdrachtgever, onze leveranciers en externe professionals. Kwaliteit maak je samen en is per definitie duurzaam. KVDM Groep is gecertificeerd volgens ISO9001, VCA**, CO2 prestatieladder niveau 5, ISO14001, BRL9334 en FSC. Het continu verbeteren van de bedrijfsvoering is een belangrijk uitgangspunt voor ons. 

Wij kunnen zelf plannen welke machine waar en wanneer wordt ingezet. Hierdoor zijn wij een flexibele organisatie. Dit is niet de enige reden waarom KVDM Groep kiest voor eigen materieel. Ook het milieu speelt hierin een rol. Want op de deze manier hebben we het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot zelf in de hand. Bij aanschaf van nieuw materieel kiezen we bewust voor energiezuinig materieel omdat we het belangrijk vinden onze projecten zo duurzaam mogelijk uit te kunnen voeren.

KVDM: Klantgericht, Kwaliteit, Veilig en Duurzaam voor ons Milieu!